Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu 400 Kişilik Yurt
Saray ABB Spor Kompleksi Misafirhane ve Lojman Binaları